Stalin'i korkutan Türkler

AHISKA.TV Photo

AHISKA.TV
10 ay 4 Görüntüleme
Kategori:
Açıklama:

Bir halk düşünün, ana vatanından ayrılmış ve Amerika’nın Doğusundan Sibirya’nın en soğuk noktalarına kadar geniş coğrafyaya dağılmış.
Stalin’in ağır ve acımasız rejiminin bir diğer kurbanları. Yaşadıkları sürgün ve paramparça olmuş hayatlarına baktığımızda hala ayakta kalıp, mücadele vermeleri adeta mucize gibi...
Bu kadar ağır baskı altında var olma mücadelesi veren Ahıskalıların bugün tek isteği var: Anavatanlarına geri dönmek. Bugünkü nüfusu 600.000 dolayında olan Ahıska Türkleri dünyada 15’e yakın ülke ve yüze yakın bölgede yaşamlarını sürdürmekte.